Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Toan


Toan ging naar het Industrial Fine Art College in Hanoi (1992). Hij heeft verschillende keren geëxposeerd in Hanoi en Ho Chi Minh City. In 1998 exposeerde Toan in Freiburg (Duitsland) en in 2004 exposeerde hij in Stuttgart (Duitsland). Zijn uitvoeringen zijn dagelijkse huiselijke taferelen: een tafel met een schaal met fruit, een kat, een kandelaar zijn onderwerpen die je in veel van zijn schilderijen tegenkomt. Bovendien kan zijn vrouw ook in veel werken worden herkend, terwijl hij regelmatig verschijnt. De schilder stierf in 2015.

Toan est passé par l'Industrial Fine Art College de Hanoi (1992). Il a exposé plusieurs fois à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville. En 1998, Toan expose à Fribourg (Allemagne) et en 2004 il expose à Stuttgart (Allemagne). Ses performances sont des scènes domestiques de tous les jours: une table avec un bol de fruits, un chat, un chandelier sont des sujets que vous voyez dans beaucoup de ses peintures. En outre, sa femme peut également être reconnue dans de nombreuses Å“uvres, tout en se présentant régulièrement. Le peintre nous a quitté en 2015.

Toan went to the Industrial Fine Art College in Hanoi (1992). He has exhibited several times in Hanoi and Ho Chi Minh City. In 1998, Toan exhibited in Freiburg (Germany) and in 2004 he exhibited in Stuttgart (Germany). His performances are everyday domestic scenes: a table with a bowl of fruit, a cat, a candlestick are topics that you see in many of his paintings. In addition, his wife can also be recognized in many works, while showing up regularly. The painter died in 2015.

Yes Art Gallery website by Faromedia