Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Sidney AELBRECHT


Sidney Aelbrecht (Roeselare - België - 1990) onderzoekt archetypen met schilderkunst, muziek en installatie. Zijn schilderijen tonen triviale en zinvolle objecten geplaatst in surrealistische omgevingen geconstrueerd uit colourfelds. Deze schijnbaar naïeve beelden onthullen lagen die verwijzen naar filosofie, kunst, geschiedenis, literatuur en een persoonlijke symboliek. Door middel van muzikale samenwerkingen verkent hij de dualiteit tussen intuïtie en het rationele. Wat vaak resulteert in installaties waar beeld en geluid samenkomen.

Sidney Aelbrecht (Roeselare - Belgique - 1990) recherche des archtypes utilisant la peinture, la musique et l'installation. Ses peintures montrent des objets triviaux et significatifs placs dans des environnements surralistes construits à partir de champs de couleurs. Ces images apparemment naïves rvèlent des couches qui se rfèrent à la philosophie, l'art, l'histoire, la littrature et un symbolisme personnel. À travers des collaborations musicales, il explore la dualit entre l'intuition et le rationnel. Ce qui aboutit souvent à des installations o l'image rencontre le son.

Sidney Aelbrecht (Roeselare - Belgium - 1990) researches archetypes using painting, music and installation. His paintings show trivial and meaningful objects placed in surreal environments constructed out of colourfelds. These seemingly naive images reveal layers that refer to philosophy, art, history, literature and a personal symbolism. Through musical collaborations he explores the duality between intuition and the rational. Which often results in installations where image meets sound.

Yes Art Gallery website by Faromedia