Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Lut Brackx


Lut Brackx begon met kleien toen ze 19 was : "Ik beleefde het toen al als een manier om te ontdekken wat er bij me omging, daarbij stil te staan en ermee aan de slag te gaan, het beeld was en is zo het eindresultaat daarvan. Omdat dit bij mij positief werkte en de mensen rondom mij de beelden konden appreciëren ben ik dit blijven doen en ik er uiteindelijk mijn beroep van maakte. Door het lezen van boeken, vooral romans en boeken van filosofische en psychologische aard helpen me bij het verbreden en verdiepen van mijn leefwereld, zo ook de contacten binnen mijn gezin en met vrienden en mensen rondom me. Dit komt onrechtstreeks mijn beelden ten goede".

J'ai sculpté ma première oeuvre à 19 ans. C'était pour moi un moyen de m'extérioriser, d'exprimer mes sentiments. La sculpture est donc le résultat de mes réflexions. Sculpter me rendait heureux et le résultat était apprécié par mon entourage; je poursuivis donc dans cette voie et en fit finalement mon métier. Mes lectures, romans et livres philosophiques et psychologiques m'aident à me développer et influencent mes sculptures, tout comme les contacts avec la famille, les amis et les gens qui m'entourent.

I began to work with clay when I was 19 years old. It felt as a way to discover what was going on inside of me, to think about this and deal with it,. So the sculptures were and the end result of this. Because this felt right, and the people around me could appreciate the work I kept doing this and so it became my job. Reading books, especially novels and books of philosophical and psychological matter, help me to extend and deepen my world, so as the contacts within my family, friends and all the people around me. It influences my sculptures.

Yes Art Gallery website by Faromedia