Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Inge Dompas


Het werk van Inge gaat over de vluchtigheid en vergankelijkheid van het leven. Schilderen is een manier om alles wat komt en gaat even 'on hold' te zetten en onder de aandacht van de kijker te brengen.

De meeste van haar schilderijen zijn te omschrijven als streetscapes of figuratieve stadslandschappen. Vanuit ongewone perspectieven of close-ups worden de stedelijke ruimte en haar voorbijgangers geobserveerd en worden de interacties van het dagdagelijkse leven in de stad vastgelegd.

‘In het werk van Inge Dompas verplaatsen de mensen zich anoniem in een subtiel raakvlak van licht en donker op de breuklijn tussen droom en realiteit. Haar schilderijen nodigen de toeschouwer uit om even stil te staan bij de onderhuidse haast, onrust, leegte, vervreemding en eenzaamheid en op zoek te gaan naar momenten van stilte en werkelijk contact en intimiteit.’ Marc Corbanie, redacteur Spectrum Beeldende Kunst.

Le travail d'Inge traite de la volatilit et de la fugacit de la vie. La peinture est un moyen de mettre tout ce qui va et vient et de le porter à l'attention du spectateur.

La plupart de ses peintures peuvent être dcrites comme des paysages de rue ou des paysages urbains figuratifs. Des perspectives inhabituelles ou des gros plans, l'espace urbain et ses passants sont observs et les interactions de la vie quotidienne dans la ville sont enregistres. 

«Dans le travail d'Inge Dompas, les gens se dplacent anonymement dans une interface subtile de lumière et d'obscurit sur la ligne de fracture entre le rêve et la ralit. Ses toiles invitent le spectateur à prendre conscience de la hâte, de l'agitation, du vide, de l'alination et de la solitude et à rechercher des moments de silence et de contact et d'intimit rels. »Marc Corbanie, diteur Spectrum Fine Art.

Since her early childhood Inge has been fascinated by arts. Over the course of twenty years she took several classes in drawing, graphics, painting and photography and graduated at the Municipal Academy of Arts in Leuven (Belgium). Oil painting is her passion.

Her work is about the transiency and volatility of life. Her paintings are a way to put on hold everything that comes and goes and bring it to the attention of the spectator.

Her streetscapes capture the interactions and movement of every day life in the city. She observes urban nature and its passers-by from unusual perspectives or close-ups and tries to visualise the anonymity of the mass as well as the rare and precious moments of true contact and intimacy.

Her work has been included in private collections all over the world.

Yes Art Gallery website by Faromedia