Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Ilse Verstraete


De Gentse kunstenares Ilse Verstraete (°1979) puurt de schilderkunst uit. Het distilleren van details tot een quasi intieme abstractie maakt van haar doeken fragiele lagen van transparantie vol uitgebalanceerde vormen.

Haar werk is de visuele en poëtische neerslag van een denkproces waarbij kleur, licht en vorm een hoofdrol speelt.

Eenzame personages, breekbare schaduwen, suggestie, mystiek, twijfeling en stilte.

Het werk van Ilse Verstraete verraadt een visueel proces van intieme geluiden, waar slechts af en toe een gedempte schreeuw doorschemert.

Het werk heeft iets voyeuristisch , een waarneming van de intimiteit van de dingen. De schilderes legt dit vast op een subtiele manier in soms kleine doeken, zonder veel bravoure maar juist geplaatst, in evenwicht.

De stilte schilderen is een uitdaging.

Pol Bonduelle, Ut Magazine

L'artiste gantoise Ilse Verstraete (°1979) extrait de l'art pictural sa substantifique moëlle. Le fait de distiller les dtails jusqu'à une abstraction quasi intime fait de ses toiles des couches dlicates de transparence pleines de formes en subtil quilibre.

Son travail est le rsultat visuel et potique d'un processus de rflexion dans lequel la couleur, la lumière et la forme jouent un rle essentiel.

Des intrieurs intimistes, des personnages solitaires, des ombres fragiles, le doute et le silence.

L'oeuvre d'Ilse Verstraete trahit le processus visuel de sonorits intimes, o seulement de temps à autre un cri touff se fait entendre. Son oeuvre a quelque chose de voyeuriste. On y perçoit l'intimit des choses.

L'artiste atteint ce but d'une manière subtile et parfois dans de très petites toiles, sans beaucoup de tapage mais avec une grande prcision, en plein quilibre.

Peindre le silence est un dfi.

Pol Bonduelle, Ut Magazine

Yes Art Gallery website by Faromedia