Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Christel Weyts


In haar tienerjaren begon Christel Weyts intensief te tekenen, vooral het aangezicht van de mens intrigeerde haar.

Nu schildert ze al geruime tijd met acrylverf op doek en blijft de mens haar favoriete onderwerp, hoewel deze mens vaak wordt herleid tot een meer anonieme speler in haar werk.

Christel kijkt graag discreet vanaf de zijlijn naar de wereld en hoe de mens zich daarin beweegt.

Ze fotografeert op plaatsen waar ze zelf graag of toevallig passeert en deze foto's worden gebruikt als basis voor het uiteindelijke werk.

Ze filtert taferelen die vooral het esthetische en de harmonie in een situatie willen benadrukken.

Ze houdt de mens en zijn handelingen vast met verf en penseel binnen de grenzen van het doek,

een moment in de tijd dat in een oogwenk verdwijnt maar nu rustig door de toeschouwer kan worden afgetast. De omgeving waarin alles zich afspeelt is vaak een omgeving met een prominent lijnenspel.

Het natuurlijke licht, dat haar soms letterlijk doet stilstaan van verwondering, is zeer belangrijk in haar werk. Het brengt haar het plezier van het spelen met contrasten in voorzichtig opgebouwde verflagen.

Christel Weyts a commencé à dessiner de manière intensive à l’adolescence.

Ce sont surtout les visages des personnes qui l’intriguaient.

A présent, bien que les gens restent son sujet favori, ils sont réduits à un rôle plus anonyme sur ses toiles peintes à l’acrylique.

Christel aime regarder discrètement le monde, observer ses mouvements au travers d’une sensibilité plus marginale.

Elle photographie des lieux découverts au hasard qu’elle apprécie fortement. Ces clichés servent de base à ses Å“uvres d’où elle filtre l’essence même des représentations de par l’accentuation de l’esthétisme et de l’harmonie d’une situation.

L’homme dans ses actes est ainsi figé dans le substrat jusqu’aux frontières de la toile, l’espace d’un instant, laissant le spectateur le tâter calmement.

Dans la plupart des cas, c’est un jeu de lignes que l’on retrouve au premier plan.

La lumière naturelle, qui vous submerge littéralement, est très importante dans son travail.

Elle s’épanouit dans le jeu subtil des contrastes en superposant délicatement et prudemment des strates de peintures.

Since her teens, Christel Weyts has been drawing, intensively. Especially the facial features of people have always intrigued her.

By now, many years later, she has built up a lot of experience with acrylic paint on canvas and man has still remained as her favorite subject, albeit frequently condensed into an anonymous actor in her works.

Christel likes to observe, discretely, from the sideline. Watching the world, and how man moves itself through that environment. Places where she likes to pass, or places she visits by chance, are photographed by her and later serve as bases for her eventual work.

She chooses to select scenes that really emphasize the aesthetics and the harmony in daily situations. She detains man and his actions with her paint and pencils within the frame of her canvas. A split second, a blink of an eye, is fixed in time and laid out to be calmly explored by the spectator. Generally, the environment wherein everything is displayed is characterized by a prominent presence and interplay of lines.

The natural light, that sometimes literally freezes her in wonder, has a great importance in her work. It allows her the joy of playing with contrasts through the carefully constructed layers of paint on her works.

Yes Art Gallery website by Faromedia