Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Welkom

Welkom bij Yes Art Gallery

Yes Art -jonge kunstgalerij uit kunstenaarsoord Sint-Idesbald (deelgemeente Koksijde)- toont om de anderhalve maand een hedendaagse kunstenaar. Yes stelt soms werk van fotografen tentoon en bvb ook strips komen aan bod. Soms wordt plaatsgemaakt voor design. Sinds 2017 maakt Yes Art steeds meer ruimte vrij voor beeldende kunstenaars zoals Lut Brackx, Anne Sophie Gilloen of bvb Fabrice Magnée. Elke kunstenaar krijgt de ruimte om een kleine twintigtal werken tentoon te stellen. Op deze website vindt u een selectie van kunstenaars waarmee onze galerij regelmatig samenwerkt.

Yes is nog betrekkelijk jong, maar geniet steeds meer notoriëteit en heeft de ambitie om uit te groeien tot een gerespecteerde galerij die synoniem staat voor betaalbare, kwalitatieve én originele kunst. Sinds kort biedt Yes aan particulieren de mogelijkheid om kunstwerken te kopen waarbij de betaling gespreid wordt in de tijd. Zelfstandigen kunnen dan weer op een fiscaalvriendelijke manier kunst huren. Yes Art Gallery is vlot te bereiken en bevindt zich op wandelafstand van het Paul Delvauxmuseum.

Bienvenue chez Yes Art

Yes Art - jeune galerie d'art au centre de Sint-Idesbald (commune de Koksijde-Coxyde) - montre un artiste contemporain tous les mois et demi. Yes Art expose parfois du travail de photographes et, par exemple, les bandes dessinées sont également couvertes. Parfois, l'espace est donné pour le design. Depuis 2017, Yes Art a fait de plus en plus de place aux sculpteurs tels que Lut Brackx, Anne-Sophie Gilloen ou encore Fabrice Magnée. Chaque artiste obtient l'espace pour exposer une vingtaine d'Å“uvres. Sur ce site, vous trouverez une sélection d'artistes avec lesquels notre galerie collabore régulièrement.

Yes Art est encore relativement jeune, mais jouit de plus en plus de notoriété et a l'ambition de devenir une galerie respectée synonyme d'art abordable, qualitatif et original. Depuis peu, YesArt offre aux particuliers la possibilité d'acheter des Å“uvres d'art où le paiement est étalé dans le temps. Les indépendants peuvent alors louer des Å“uvres d'art de manière fiscalement avantageuse. Yes Art Gallery est facile d'accès et se trouve à quelques pas du musée Paul Delvaux.

Welcome to Yes Art

Yes Art - young art gallery in the center of Sint-Idesbald (municipality of Koksijde) - shows a contemporary artist every month and a half. Yes Art sometimes exposes the work of photographers and, for example, comics are also covered. Sometimes space is given for design. Since 2017, Yes Art has made more and more room for sculptors such as Lut Brackx, Anne-Sophie Gilloen or Fabrice Magnée. Each artist gets the space to exhibit about twenty works. On this site you will find a selection of artists with whom our gallery collaborates regularly.

Yes Art is still relatively young, but enjoys more and more notoriety and has the ambition to become a respected gallery synonymous with affordable, qualitative and original art. Recently, YesArt offers individuals the opportunity to buy works of art where payment is spread over time. The independents can then rent works of art in a tax-efficient way. Yes Art Gallery is easy to reach and is a short walk from the Paul Delvaux Museum.

Yes Art Gallery website by Faromedia